Norsk Industri

Innhold

Endelig kommer regjeringen med et eksportutviklingsprosjekt

Aktuelt, Nyhet, Teko, Designrommet, Designindustrien

Publisert

Krysset Lounge Chair fra Eikund AS

Krysset Lounge Chair fra Eikund AS

Regjeringen varslet 16. januar at Innovasjon Norge og DOGA skal gjennomføre et forsøksprosjekt som skal gi vekst og økt eksport ved å bedre samspillet mellom design- og merkevare og ferdigvareindustrien.

I meldingen står videre at "I prosjektet skal Innovasjon Norge og DOGA sjå sine mest relevante program og verkemiddel i samanheng. Prosjektet er på forsøksstadiet og skal utviklast gradvis."

- Målet er vekst og auka eksport, seier statssekretær Dilek Ayhan (H) i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

- Vi hilser velkommen et nytt eksportutviklingsprosjekt. Dette er et klart svar på vårt ønske om en eksportutviklingsordning, som vi har bedt om i lengre tid, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industris Designindustriens bransjeforening. 

- Det er viktig at dette blir en konkret ordning, i første omgang som et pilotprosjekt, hvor eksportbedrifter kan få redusert risiko og kapitalavlastning i sine eksportsatsinger. Regjeringens forslag er også et svar på Næringskomiteens vedtak i forbindelse med behandlingen av Industrimeldingen i juni 2017, sier Sundet.

Norsk Industri har foreslått en eksportutviklingsordning som treffer ferdigvareindustrien innen design og merkevare. Ordningens mål skal være å øke eksporten og antallet eksporterende foretak. Den skal særlig rette seg mot å bidra til at små og mellomstore bedrifter får informasjon om internasjonalisering, eksportmarkeder, kontakt med aktører som innkjøpere og forhandlere, presentasjon av norske løsninger og erfaringer med handelshindre. Ordningen vil møte behovene i industrien og bidra til å redusere risiko og gi kapitalavlastning.

> Les mer her (regjeringen.no)