Viktige temaer ble diskutert under APU-møte

Publisert

møte i Norsk Industris Arbeidsgiverpolitiske utvalg

Viktige temaer ble diskutert under APU-møte 7.desember. Foto: Norsk Industri

7. desember ble det avholdt møte i Norsk Industris Arbeidsgiverpolitiske utvalg (APU).

Utvalget er et rådgivende organ for administrasjon og styret i Norsk Industri. Utvalget møtes fire ganger i året og representerer de største tariffavtaleområdene i Norsk Industri. APU er en viktig ressurs for administrasjonen og sikrer god medlemsforankring av Norsk Industris posisjoner.  

Under møtet ble det diskutert flere viktige temaer, herunder innleie, EU-regelverket på arbeidslivsområdet og tariffrevisjonen 2022. Videre hadde NHO Advokattjenester v/Kurt Weltzien en gjennomgang av relevante rettsavgjørelser. Fra EU-delegasjonen i Brussel deltok Kristina Jullum Hagen. Hun jobber blant annet med arbeidsmarkedspolitikk, fri bevegelse av arbeidstakere, arbeidsrett og helse/miljø/sikkerhet ved Norges største utenriksstasjon.

På møtet deltok representanter fra Equinor, Aker Solutions, Kaefer Energy, Ulefos, Kongsberg Gruppen, TechnipFMC, Borregaard, Aibel, Nordox, Wood Group, Adecco og Hydro.

>  Link til arbeidsgiverpolitisk plattform

>  Les mer om utvalget