Viktig med godt statistikkgrunnlag - fortsett SSB-rapporteringen

Aktuelt

Publisert

Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet en områdeplan for pandemisk influensa. Som en del av denne planen har SSB definert enkelte kritiske statistikkområder, hvorav flere er tilknyttet norsk industri og utvinning av olje og gass.

Dette gjelder blant annet:

I tillegg til å være viktige konjunkturindikatorer brukes de to øverste også som viktig input til:

  • Månedlig/kvartalsvis nasjonalregnskap
  • SSBs prognoser for den økonomiske utviklingen

Relevant konjunkturstatistikk for næringslivet med høy kvalitet er særlig viktig i den vanskelige situasjonen Norge står oppe i. Slik statistikk vil belyse de omfattende effektene av korona-pandemien, og gir viktig styringsinformasjon til myndighetene som skal utforme politikk og tiltak som er best mulig tilpasset de utfordringene næringslivet og samfunnet står overfor.

SSB har forståelse for at det kan være en ekstra belastning å rapportere når samfunnet står overfor slike utfordringer som vi gjør akkurat nå. Samtidig er det i denne perioden særlig viktig for offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere å ha et godt statistikkgrunnlag når de skal planlegge for framtiden.

Norsk Industri oppfordrer våre medlemmer til å fortsette med rapporteringen til SSB.