Norsk Industri

Innhold

Videreføring av kredittforsikring

Skip i norsk natur

Skip i norsk natur

Regjeringen foreslår overfor Stortinget å videreføre den midlertidige garantiordningen for re-forsikring av kredittforsikring i GIEK, slik at ordningen gjelder kredittforsikring ytt frem til 30. juni 2021.

Ordningen ble etablert for å opprettholde et tilstrekkelig kredittforsikringstilbud til bedrifter i Norge.

Industri og sjømat er de største brukerne av ordningen, som innebærer at staten deler risiko for tap med kredittforsikringsselskapene.

– Det er viktig at staten ved GIEK fortsatt stiller opp i markedet for kredittforsikring, ellers ville dette markedet med svært få tilbydere ha tørket inn under koronakrisen, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Mer informasjon

> Vil forlenge garantiordning (regjeringen.no)