Norsk Industri

Innhold

Unntak fra karanteneregler for sjåfører

Aktuelt, Påbyggergruppen

Publisert

Helsedirektoratet har vedtatt at førere av vare- og personelltransport er unntatt for karantenebestemmelsen selv om vedkommende kommer utenfra Norden. Dette gjelder for transport som anses som nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Vedtaket har virkning fra 27. februar 2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra vedtaket. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. Virksomhetsledelsen gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

> Last ned Helsedirektoratets vedtak