Tydeligere test-prioritering og strengere karanteneregler

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen 13. desember 2021. Skjermdump fra regjeringen.no

Regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen 13. desember 2021. Skjermdump fra regjeringen.no.

På grunn av stor etterspørsel etter hurtig- og selvtester må kommunene nå gjøre en tydeligere prioritering av hvem som skal testes. Regjeringen har samtidig gitt Helsedirektoratet i oppdrag å skaffe til veie flere tester umiddelbart. Tiltakene trer i kraft natt til onsdag 15. desember.

- Forsering av vaksinering er det vikigste nå, Norsk Industri er glade for at regjeringen har tenkt nytt her. Vi er fornøyd med at regjeringen nå ber Forsvaret om å bistå kommunene med vaksineringen, på lik linje som de gjør i andre EU-land, dette er helt nødvendig, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Karantene

Felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant. Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager. (nytt)

> Les mer nederst i denne saken (regjeringen.no)

Hjemmekontor

Regjeringen har kommet med følgende formuleringer:

  • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. (justert)
  • Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor (nytt)

Vi regner med at dette vil bli klargjort tirsdag. Den endelige forskriften foreligger ikke, vi kommer tilbake med mer informasjon når forskriftsteksten er publisert.

Det er bra at barnehager og skoler holdes åpne med økt testing slik at samfunnet kan holdes i gang.

Samfunnskritisk personell slipper omikronkarantene i arbeidstiden

Personer som jobber innen kritiske samfunnsfunksjoner og som er nærkontakter til en med mistenkt eller påvist omikronsmitte, skal ha mulighet til å teste seg for å kunne gå på jobb i karanteneperioden. På fritiden har man karanteneplikt.

> Les mer her (regjeringen.no)

Økonomiske tiltak

Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres. Les mer her (regjeringen.no)

Flere tiltak for økonomisk trygghet. Les mer her (regjeringen.no)

Vi gjør oppmerksom på at endringene i covid-19-regelverket ikke er publisert, og Norsk Industri har ikke sett endelig forskriftstekst. Vi kan derfor ikke svare på konkrete spørsmål knyttet til disse endringene før forskriftstekstene foreligger.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.