Trapper ned kompensasjonsordningen for de største bedriftene og dekker flere kostnader for de små og mellomstore

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Regjeringen foreslår å gjøre endringer i kompensasjonsordningen for perioden mars til juni. Flere kostnader skal dekkes i kompensasjonsordningen, noe som vil øke støtten for de aller fleste små- og mellomstore bedrifter. Samtidig begrenser regjeringen støtten til de aller største støttemottakerne.

– Så lenge smitteverntiltakene varer skal vi hjelpe de små og store jobbskaperne over hele landet gjennom krisen. Nå viderefører vi en bred kompensasjonsordning hvor vi senker taket og hever gulvet, mens vi samtidig verner de små- og mellomstore bedriftene, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringen har besluttet å redusere maksimalt støttebeløp per måned fra 80 til 50 millioner kroner. I tillegg reduseres innslagspunktet for avkortning av støttebeløpet med 50 prosent fra 30 til 20 millioner kroner. Endringene gjelder fra mars 2021.

> Les mer her (regjeringen.no)