Tiltak i riktig retning

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Regjeringen la 29. mai frem økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling. Dette er en rekke tiltak i riktig retning.

Samtidig er det liten tvil om at utfallet av de pågående forhandlingene i Stortinget om midlertidige endringer i petroleumsskatten, for å unngå at oljeinvesteringer for mange titalls milliarder kroner blir lagt på is, er viktigere enn hva som kom fra regjeringen i dag for store deler av industrien .

Det er også viktig at Stortinget med bredest mulig medvirkning fatter beslutning i juni som legger grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen bort en gang for alle. På denne måten kan vi raskt få realisert en rekke store og små prosjekter for norsk leverandørindustri.

Regjeringen foreslår en rekke tiltak som vil bygge opp under en sunn utvikling av industrien, herunder

  • økte midler til Enova
  • midler til industriell forskning og teknologiutvikling
  • låneordning for flåtefornyelse
  • fremskynding av skipsbygging
  • utvikling av leverandørkjeder og leveransemodeller for havvind
  • midler til hydrogensatsing
  • midler til NORWEP
  • økt lærlingtilskudd
  • økt verdsettelsesrabatt i formuesskatten

Mer fra regjeringen:

> En pakke for grønn omstilling

> Nye tiltak for økt aktivitet i norsk maritim næring og grønn skipsfart

> 170 millioner kroner til forskningsfartøy

> Styrker det private eierskapet

– Norsk Industri ser frem til videre dialog med Stortinget og regjeringen fremover for å forsterke satsingen i dagens pakke fra regjeringen, som sammen med hva som kom i revidert nasjonalbudsjett 12. mai skal behandles i Stortinget utover i juni, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.