Tilfreds med ny kompensasjonsordning

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Regjeringen har i dag skissert en ny, delvis kompensasjonsordning for faste kostnader for bedrifter med betydelig nedgang i omsetningen som følge av koronautbruddet.

Med dette går regjeringen nå fra likviditetstiltak til mer kompensasjon, å dekke kostnadene. Ordningen antas å ha et omfang på 10-20 milliarder kroner pr måned, så lenge den varer. Detaljene i ordningen blir klare fredag neste uke, og ordningen kan tre i kraft raskt.

- Dette er en slags kontantstøtte til bedriftene og vil treffe de bedriftene som har det verst. Vi er tilfreds med at man nå går videre fra å skyve på regninger som mange fryktet de aldri ville greie å betale i ettertid. Dette er et kraftfullt tiltak med penger rett til bedriftene, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Ordningen vil ligne på den danske modellen, som Norsk Industri ba om i pressekonferanse tirsdag 24. mars. Vi ba regjeringen enten innføre en slik ordning eller fjerne arbeidsgiveravgiften. Dette er rask respons, og NHO har vært aktivt inne i samspill de siste dagene. Ordningen skal bli en rask ordning som er digital, med selvbetjent portal, hvor det vaskes mot kriterier, info hentes inn fra off datbaser mm. Dette kan vi gjøre bedre i Norge enn andre land, fordi vi kommet så langt på digitalisering.

Detaljene blir som sagt klare til uka. I Danmark er det så vidt vi er kjent med, et maksbeløp på 60 millioner per bedrift over en tre måneders periode. Beløp, avgrensning, kompensasjonsgrad mm blir viktige i kommende uke. Her vil Norsk Industri jobbe tett med NHO og regjeringen om innspill for kvalitetssikring slik at dette blir en ordning som treffer bredt og godt.

Les mer:

> Vil dekke faste kostnader for å redde arbeidsplasser (regjeringen.no)

> Kompensasjonsordning innføres (nho.no)

> Norsk Industris situasjonsanalyse 24. mars