Norsk Industri

Innhold

Stortinget har vedtatt redusert arbeidsgiveravgift

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Norsk Industri verdsetter at Stortinget 19. mars vedtok et midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for én termin (de neste to månedene). Dette utgjør flere milliarder kroner. I Nord-Norge hvor de ikke har arbeidsgiveravgiften, vil arbeidsgiverne få en kompensasjon.

– Dette er i tråd med rådene Norsk Industri fikk fra medlemmene på medlemsundersøkelsen tirsdag 17. mars, som vi oppsummerte i en analyse og sendte statsministeren samme kveld. Vi går nå i en fase der likviditetstiltak må kompletteres av reelle kostnadskutt, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen.

Kommunene må slippe inn folk

Fredag 20. mars kommer nye tiltak fra regjeringen. Rent bortsett fra at vi vet og forventer at regjeringen fortsatt jobber med våre mange, fortatt relevante krav i Norsk Industris analyser fra hhv. søndag 15. mars og tirsdag 17. mars, vil vi nå at arbeidsfolk som skal på jobb i nabokommunen får dra på jobb. I den situasjonen vi nå er i, kan ikke norske kommuneleger styre AS Norge. Svært mange industribedrifter som ennå produserer for fullt eller delvis, hindres i kommunale vedtak. Dette gir kanskje marginale helsegevinster, men må vurderes opp mot katastrofale negative effekter på sysselsetting og produksjon.

– Det kan ikke være noe mål å sende alle til NAV. Regjeringen må i morgen fatte nødvendige vedtak som øyeblikkelig tillater arbeidsreiser til jobb. Så kan landet fortsatt ha begrensninger på all fritidsaktivitet. Vi vet regjeringen nå har forstått situasjonen og håper dette vedtaket kommer raskt, sier Lier-Hansen.

Under ser dere noen vedtak siste uka av relevans for industrien:
 • Arbeidsgiveravgift – kutt 4 prosentpoeng på neste termin, egen ordning for bedrifter lengst nord
 • Arbeidsgiveravgift med forfall 15. mai utsettes
 • Forskuddsskatt selskaper med forfall 15. april utsettes
 • Merverdiavgift med forfall 15. april utsettes
 • Ny statlig lånegarantiordning for nye banklån, 50 milliarder kroner
 • Statens Obligasjonsfond gjenopprettes, 50 milliarder kroner
 • Norges Banks styringsrente redusert et halvt prosentpoeng, bankene følger nå gradvis etter
 • Underskudd i 2020 kan tilbakeføres mot overskudd i 2019 og 2018
 • Utsettelse av betaling av formuesskatt
 • Lav moms fra 12 til 8 prosent, effekt fra 1. januar 2020
 • Avdragsfrihet virkemiddelapparatet
 • Dispensasjon for kjøre- og hviletidsregler for transport
 • Arbeidsgiverperiode permitteringer fra 15 til 2 dager*
 • Arbeidsgiverperiode sykepenger corona nå kun 3 dager*
 • Mer**

*Vi håper dette sanksjoneres 20. mars og dermed trer i kraft.

** Det kommer mer fredag 20. mars.