Stortinget fjerner nylig innført CO2-avgift

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Norsk Industri er tilfreds med at Stortinget følger opp regjeringens forslag om å fjerne CO2-avgiften for noen bedrifter i prosessindustrien. Dette er et tiltak for å sikre at bedriftene kan overleve gjennom korona-krisen.

Fra 1. januar innførte Stortinget CO2-avgift for naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser. Avgiften førte blant annet til økt dobbeltbeskatning av kvotepliktige bedrifter, som er skatteøkonomisk uheldig.

Fra 1. april har Stortinget fjernet avgiften for over 40 bedrifter, slik at de kvotepliktige bedriftene ikke blir utsatt for doble virkemidler. For om lag 30 ikke-kvotepliktige bedrifter blir fjerning av avgiften et tiltak for å sikre at bedriftene kan komme seg gjennom korona-krisen. For de ikke-kvotepliktige bedriftene blir avgiften trappet opp de neste fire årene.

Avgiften blir fjernet gjennom en refusjonsordning slik at bedriftene må betale avgiften og få den refundert etter søknad til skattemyndighetene.