Status for og analyse av industrien 17. april

Aktuelt, Nyhet

Publisert

NHO har gjennomført en ny undersøkelse blant medlemsmassen. På basis av 4372 medlemmer i NHO-systemet, herunder 588 svar fra medlemmer i Norsk Industri har vi satt sammen denne analysen.

Dette er status i norsk industri 16.-17. april 2020, etter en drøy måned med koronaproblemer

Omsetning siste fire uker

En tredel av medlemmene har ingen endring eller økt omsetning. Vi vet fra tidligere at flere medlemmer innen legemiddelindustrien og leverandørindustrien til oppdrettsnæringen har god aktivitet. Og mange eksportbedrifter er høyst oppegående med ordre som strekker seg et stykke fremover. Mens to tredeler har redusert omsetning. Vi er kjent med at mindre bedrifter, samt særlig bedrifter som selger opp mot forbrukerne har hatt størst nedgang. Lav oljepris har også rammet leverandørindustrien, men bedriftene der er spredt over hele materialet.

Av bedriftene med nedgang har halvparten inntil 25 prosent nedgang.

Når vi vet at kompensasjonsordningen krever 20 prosent omsetningsfall for mars og 30 prosent nedgang for hhv. april og mai, er det vår oppfatning at relativt få industribedrifter vil søke for mars, men flere for månedene etter.

Permitteringer

Over halvparten av medlemmene har nå gjennomført permitteringer.

Av disse ser vi over fordelingen i hver kategori. Bildet er noenlunde det samme vi målte for to uker siden.

På spørsmål om reduksjon i arbeidsgivers lønnsplikt har vært til hjelp, er svaret klart "ja":

Oppsigelser

Kun fire prosent har siste måned gjennomført oppsigelser. Bildet er noenlunde det samme vi målte for to uker siden.

Men det er hele 18 prosent som har planer om dette. Bildet er klart verre enn det vi målte for to uker siden.

Likviditet

En femdel av medlemmene har likviditetsproblemer. Bildet er noenlunde det samme vi målte for to uker siden. Tallet er høyere for hele NHO.

Konkursfare

En sjettedel av medlemmene mener det er reell konkursfare. Vi får håpe disse faller inn under kompensasjonsordningen og at dette bidrar. Tallet er høyere for hele NHO.

Er kompensasjonsordningen til hjelp?

Det er nok det samme mindretallet som står først i køen når kompensasjonsordningen blir tilgjengelig. For annen industri vil problemene komme mer gradvis. Tallet for antall som i stor grad melder at kompensasjonsordningen er til hjelp er større i hele NHO – det avspeiler at mye tjenesteyting i NHO har stoppet opp og dermed på kort sikt er mer rammet.

Er garantiordningen til hjelp?

En sjettedel mener det i stor eller noen grad er til hjelp. Men for disse er det svært viktig at staten via GIEK, på visse premisser kan ta 90 prosent av risikoen før økt lån.