Søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner: hvem kan søke, og avklaring ifm. utsatt behandling

Aktuelt, Nyhet

Publisert

OPPDATERT 9. APRIL: Norsk Industri har sendt en henvendelse til Sjøfartsdirektoratet om hvem som skal utarbeide og sende søknader om unntak fra innreiserestriksjoner. Nå har det også kommet informasjon om utsatt behandling av søknader knyttet til kommuner med forsterkede smittevernstiltak.

Det dreier seg her om Forskrift om søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

Det kan etter søknad gjøres inntak fra innreiserestriksjonene for tre "kategorier" (se forskriftens § 2):

  • teknisk kompetanse
  • driftskritisk vedlikeholdsarbeid på landanlegg
  • spesialisert kompetanse

Sjøfartsdirektoratet har lagt til grunn at det er vilkåret «strengt nødvendig for opprettholdelse i søkers virksomhet» som til enhver tid legges til grunn hvem som skal søke unntak. Dette gjelder for alle tre kategoriene.  

> Les svaret fra Sjøfartsdirektoratet

> Se også: Mal for søknad om unntak fra innreiserestriksjoner

Avklaring: Utsatt behandling av søknader knyttet til kommuner som er underlagt forsterkede smitteverntiltak

Det følger av forskriftens § 2 sjette ledd at søknader om innreise til kommuner med forsterkede smitteverntiltak settes på vent frem til kommunen ikke lenger har slikt skjerpet tiltaksnivå, eller kommunen selv vurderer eget TISK-arbeid og smittesituasjonen i kommunen til at det ikke er problematisk med innreise gjennom den søknadsbaserte ordningen. Dette gjelder kommuner som er oppført i Covid-19-forskriften kapittel 5A, 5B eller 5C eller har lokale forskrifter med tilsvarende tiltaksnivå.

> Les mer på Sjøfartsdirektoratets sider

Sjøfartsdirektoratet etablerer nå et system hvor kommunene gir beskjed om sin vurdering av om innreise er forsvarlig iht. TISK-arbeidet til Statsforvalterne. Dette systemet er ventet å være på plass innen kort tid. Det er lagt til grunn at det ikke vil kreves noen ytterligere dokumentasjon eller annet fra søkers side.

– Vi er i løpende dialog med regjeringen om å finne frem til en mer hensiktsmessig, men smittevernmessig forsvarlig måte å praktisere disse unntakene på", sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Har du spørsmål om innreiseordningen, kan Sjøfartsdirektoratet hjelpe deg på tlf. 52745000 (tast 1 for innreiseordningen). Les mer her