“Sikkerhetsventil-ordningen” må være forutsigbar og effektiv

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Norsk Industri har blitt invitert av Nærings- og fiskeridepartementet til å komme med innspill til en ordning med innreisetillatelse for strengt nødvendig næringskritisk personell, en såkalt "sikkerhetsventil". Her kan du lese vårt innspill.

Vi viser til pressekonferanse og pressemelding 10. februar der regjeringen viderefører innstramminger i reisereglene, men samtidig åpner opp for det Justisministeren omtalte som "en sikkerhetsventil".

Justisministeren omtalte dette videre som "en svært snever søknadsbasert ordning for at næringslivet skal kunne få inn strengt nødvendig næringskritisk personell", samt at "Formålet er å sikre at enkeltpersoner som er strengt nødvendige for å opprettholde aktiviteten i norske bedrifter kan få muligheten til å reise inn."

Norsk Industri har mobilisert svært mange topp- og mellomledere i industrien for å få innspill og substans til en ordning, slik at NFD i størst mulig grad skal kunne utforme en hensiktsmessig ordning. Under følger ekstrakten av de innspillene vi har fått fra en stor bredde av industriledere fra ulike bransjer, bedriftsstørrelser og ulike steder i landet. Innspillet kan utdypes, om det er behov.

Det er flere industribedrifter som har planlagt kritisk tilsyn/vedlikehold på sine maskiner og prosessutstyr allerede i februar/mars 2021, hvor det er absolutt nødvendig å få inn utenlandske spesialister for å utføre dette på en sikkerhetsmessig og kvalitetsmessig måte. Det er viktig at ordningen ikke ekskluderer den bredden av oppdrag som er relevant. Service, vedlikehold, kalibrering, garantioppdrag, sertifiseringer og oppgraderinger av maskiner og utstyr kan være kritisk for bedriftens evne til å levere og for å holde øvrige ansatte i arbeid. Oppdragenes art er alt fra noen få dager til for enkelte anlegg flere uker. For kritisk tilsyn/vedlikehold er dette oftest planlagt lang tid i forveien og med tidspunkter for sertifisering og godkjennelse.

Industrien benytter utenlandske spesialister i forbindelse med leveranse, installasjon og igangkjøring av maskiner, utstyr og annen teknologi levert fra utlandet, da kompetansen, juridisk ansvar og garantier krever at nødvendig personell kan komme til Norge for å utføre disse arbeidene. Ofte er slike tjenester med montasje og oppstart en del av en totalleveranse og helt avgjørende for at utstyret skal kunne tas i bruk. Bedrifter har inngått fremtidige ordre på basis av at investeringene skal være gjennomført, så det kan få store konsekvenser for levering og gjennomføring av ordrene og dermed sysselsettingen dersom et begrenset antall personer ikke får adgang til Norge en periode. Vi er også kjent med prosjektbaserte bedrifter som trenger et fåtall utenlandske eksperter for å gjøre avsluttende arbeider på f. eks. et skip før dette sluttføres og kan overleveres til kunde.

Det er ikke uvanlig at flere av disse spesialistjobbene, hvor industrien trenger utenlandske spesialister, også er nær knyttet til sikkerhetsforhold og/eller oppfyllelse av pålagte miljøkrav.

Dersom en kritisk maskin stopper er det normalt i industrien at servicepersonell skal kunne komme til bedriften innen maks 24 timer (noen servicekontrakter har enda høyere krav til responstid). Dette vil da være akutt viktig. Dette innebærer at ordningen må ha en «fast track» for behandling av akutte, kritiske behov.

Flere understreker at det er helt nødvendig at ordningen blir forutsigbar og at det er muligheter for å kunne ta raske beslutninger, dette for at bedriftene kan planlegge komplekse operasjoner som ofte påvirker fremdrift for hele eller deler av bedriften.

Vi viser for øvrig til vårt innspill til departementet av 3. februar om gradvis og streng gjenåpning av grensene, herunder omtalen av avfallsbransjen (renovasjon og håndtering av farlig avfall).