Reiser innad i EU

Aktuelt, Nyhet

Publisert

21. desember vedtok Europakommisjonen en bindende akseptperiode for covid-pass på ni måneder gjeldende fra tidspunktet man ble fullvaksinert. Reglene gjelder fra 1. februar 2022.

> Les mer her (ec.europe.eu)

Landene trenger ikke å godta personer som fullvaksinerte lenger enn i ni måneder etter at de mottok siste (typisk andre) dose av vaksineringen. Det kan derfor være nødvendig med en booster-dose for å fremdeles kunne reise fritt innad i EU ni måneder etter man opprinnelig ble fullvaksinert. Foreløpig er det ikke satt noen grense for hvor lenge en boosterdose vil være gyldig / gi status som fullvaksinert.

Vi minner om at det fremdeles er betydelige forskjeller på innreiseregler, karanteneregler og øvrige covid-tiltak nasjonalt i ulike europeiske land. Ved spørsmål om innreise- og karanteneregler i andre land enn Norge, anbefaler vi kontakt med Norges ambassader i de respektive landene. Regjeringen har også reiseinformasjon sortert etter land liggende på sine reiseinformasjonssider (regjeringen.no).

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.