Regjeringen viderefører strenge innreiserestriksjoner

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Pressekonferanse med justisminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie 10. februar 2021. Skjermdump fra regjeringen.no

Pressekonferanse med justisminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie 10. februar 2021. Skjermdump fra regjeringen.no.

På pressekonferansen 10. februar varslet regjeringen at de strenge innreiserestriksjonene som ble innført 29. januar i første omgang vil vare til og med 28. februar. Det vil imidlertid bli gjort noen mindre endringer.

Nærings- og fiskeridepartementet har fått i oppdrag å etablere en svært snever søknadsbasert ordning, en sikkerhetsventil, for at næringslivet skal kunne få inn strengt nødvendig næringskritisk personell. Det jobbes med å utarbeide kriterier og retningslinjer, og regjeringen tar sikte på at ordningen vil være i drift fra 20. februar.

Regjeringen vil i tiden fremover også vurdere ytterligere lettelser.

Endringer i karantenereglene

Videre er det varslet endringer i karantenereglene:

  • Unntakene fra karantenehotell: myndighetene arbeider med å innføre en ordning hvor innkvartering som arbeidsgivere sørger for må forhåndsgodkjennes for å kunne tas i bruk. Regjeringen vil komme tilbake med mer informasjon om hvordan denne ordningen blir.
  • Presisering i reglene for hvem som kan gjennomføre karantene sammen, altså på samme sted uten krav om enerom, eget bad og eget kjøkken for hver enkelt person. Dette gjelder fremover kun personer i nær familie som bor sammen i hjemlandet.

Norsk Industri konstaterer at videreføring av strenge innreiserestriksjoner fremover vil føre til store problemer for de mange bedriftene som nå trenger sine svenske ansatte eller innleie fra utlandet for å holde hjulene i gang. Dette blir noen svært krevende uker ut februar.

– Vi forstår alvoret i situasjonen og regjeringens dilemma, der den blir kritisert hardt uansett beslutning. Vi støtter at alternativer til karantenehotell må forhåndsgodkjennes, dette har vi selv spilt inn. Vi vil ha tett dialog med regjeringen i dagene fremover, både om konsekvensene og om innretning av den søknadsbaserte ordningen for de få, strengt nødvendige som vil falle inn der. Denne ordningen må raskt etableres, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

> Les mer på regjeringen.no

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.