Regjeringen utvider unntaksordningen til å inkludere spesialisert arbeidskraft som bygger, drifter eller vedlikeholder infrastruktur

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Norsk Industri er glad for at regjeringen nå åpner for en begrenset utvidelse av unntaksordningen til også å inkludere spesialisert arbeidskraft som er nødvendig for å bygge, drifte eller vedlikeholde infrastruktur.

Når det i definisjonen av infrastruktur står "skip" og "offshoreinstallasjoner", så inkluderer det bygging av slike.

> Les mer her (regjeringen.no)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.