Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen

Aktuelt, Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Regjeringen innfører obligatorisk testing ved grenseovergangssted for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt i løpet av de siste 14 dagene før ankomst til Norge. Dette gjelder fra mandag 18. januar kl. 17.

Det innebærer at personer ikke lenger kan velge å gå forbi teststasjon på flyplass, havner eller grenseovergangssteder, og heller teste seg i hjemkommunen. Testen må fra 18. januar kl. 17.00 skje ved grensepasseringen. Det er gratis å teste seg.

– Vi ønsker å styrke kontrollen på grensen, og derfor stenger vi ytterligere seks grenseoverganger. Nå må alles som skal teste seg ved innreise gjøre det ved grensen. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell. I tillegg vil man bortvise personer som blir tatt med falske covid-19 tester, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Dette er 98. endring i Covid-19-forskriften og garantert ikke den siste. Det er viktig at medlemmene leser teksten nøye nå som regelverket skjerpes med rask effekt, slik at også industrien gir sitt bidrag til å få importsmitten ned, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Må endre praksis

Dette medfører at bedrifter som har praktisert et fullgodt alternativ til test på grensen, ved å teste personell innen 24 timer etter ankomst (iht. nåværende § 4d i Covid-19-forskriften), må endre praksis.

Norsk Industri vurderer forholdene dithen at test tatt ved grensepasseringen kan benyttes som første test iht. § 4c i Covid-19-forskriften om forkortet innreisekarantene. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at forkortet innreisekarantene krever at en kan ”dokumentere to negative testresultater”.

Norsk Industri har fått tilbakemeldinger om at negative testresultater ved grensestasjoner ikke blir dokumentert for personell som ikke er bosatt i Norge (personell bosatt i Norge har dokumentasjon tilgjengelig på helsenorge.no). Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med problemstillingen.

Negativ grensetest kan ikke dokumenteres

Det et dilemma at negativ test tatt ved grensestasjonen ikke kan dokumenteres (iht. § 4c i Covid-19-forskriften). Det er da vår vurdering at vilkårene for å benytte seg av forkortet innreisekarantene ikke er oppfylt. Bedriftene må derfor teste personell to ganger iht. § 4c, siste gang tidligst dag 7, dersom man ønsker å benytte seg av reglene om forkortet innreisekarantene.

Aibel har funnet en god praksis.

– Vi fortsetter vår praksis  med testing av de ansatte innen dag 3 og etter dag 7, og med det oppfyller vi Covid-19-forskriftens krav om å kunne dokumentere to negative tester før man går ut av karantene, sier Corporate HSSE Manager Kari Svendsbø i Aibel.

– Aibel har funnet en god praksis som er i tråd med hvordan Norsk Industri rådgir våre medlemmer. For øvrig har Helse- og omsorgsdepartementet opplyst at helsemyndighetene i samarbeid med Skatteetaten har fått i oppdrag å pilotere “skattekontor” ved grensene for mer effektiv utlevering av d-numre. Myndighetene ser også på muligheter for et forsert løp for utredning og uttesting av felles nasjonalt hjelpenummer slik at alle som testes vil få en unik identifikator og kan registreres i nasjonale systemer på en tilfredsstillende måte, sier advokatfullmektig Nora Køber Garvoll i Norsk Industri.

Les mer:

> Forskrift om endring i covid-19-forskriften (lovdata.no)

> Obligatorisk testing på grensen (regjeringen.no)

> Covid-19-forskriften (lovdata.no)

Endringene i forskriften medfører også endring av ordlyd i bestemmelser om karantenehotell.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.