Norsk Industri

Innhold

Råd til sektorer med arbeidere som bor på arbeidsplassen

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Arbeidsplasser der hvor ansatte bor over tid på brakkerigg eller lignende og lever tett på hverandre (anleggsvirksomheter, verft, skip og andre) vil være spesielt utsatt for smittespredning.

På slike arbeidsplasser er det derfor spesielt viktig å forsterke hygienetiltak og begrense kontakt mellom ansatte.

  • Personer med luftveissymptomer må ikke gå på jobb eller oppholde seg i felles oppholdsrom. De fleste med lette luftveissymptomer testes ikke for covid-19, men bør unngå kontakt med kollegaer inntil en dag etter symptomfrihet.
  • Personer som har fått påvist covid-19 skal være i hjemmeisolasjon. Hvis de ikke kan reise hjem, må det settes av egne områder til dette. Det bør være separat bad/toalett tilgjengelig. Mat bør serveres på rommet. For øvrig må råd for hjemmeisolasjon følges. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der personer i hjemmeisolasjon har oppholdt seg med vanlige rengjøringsmidler. Kommunelegen er ansvarlig for å følge opp covid-19-tilfeller og gjøre kontaktoppsporing etter gjeldende retningslinjer.
  • Personer som blir identifisert som nærkontakter, skal være i hjemmekarantene. Hvis de ikke kan reise hjem, må det settes av egne områder til dette. Personer i karantene bør ikke oppholde seg i felles oppholdsrom sammen med andre. Disse personene må være ekstra oppmerksomme på luftveissymptomer.
  • Det bør vurderes å redusere antall ansatte som arbeider samtidig, for å redusere tetthet mellom ansatte samt redusere smitterisiko på jobb.
  • Hvis man har felles kantine eller matsal, bør man begrense antall som spiser samtidig, for å redusere kontakt mellom ansatte.
  • Antall personer som oppholder seg samtidig i felles oppholdsrom bør begrenses.
  • Man bør i størst mulig grad etablere ulike lag av arbeidere som ikke er i kontakt med hverandre, og unngå å blande forskjellige lag. På den måten vil smitte hos arbeider i et lag, ikke få konsekvenser for det andre laget.

> Les mer hos Folkehelseinstituttet