Permitterte kan tas tilbake med lønnsstøtte

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Regjeringen foreslår i dag å innføre en ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Ordningen er primært rettet inn mot de som har vært hardt rammet i lang tid. Formålet er å få permitterte raskere tilbake i jobb.

Ordningen tar hensyn til at det kan komme nye nedstenginger, slik at det er anledning til å permittere på nytt, uten å miste støtte.

Å styrke kompetansen hos de ansatte er en viktig forutsetning for ny vekst i mange bedrifter. Regjeringen foreslår derfor også å bevilge ytterligere 100 millioner kroner til den søknadsbaserte ordningen for bedriftsintern opplæring (BIO), som forvaltes av fylkeskommunene.

– Det viktigste vi kan gjøre for å redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien, er å sørge for at folk kommer raskt tilbake i jobb. I tillegg vil denne ordningen gjøre det lettere å hente tilbake folk som kan jobbe med å forberede bedriften på den dagen aktiviteten tar seg opp igjen. For noen kan det også være en god mulighet til å gi ansatte kompetansepåfyll, særlig i bransjer der pandemien vil sette varige spor, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Les mer: 

> En mer fleksibel lønnsstøtteordning (regjeringen.no)

> Permitterte kan tas tilbake med lønnsstøtte (nho.no)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.