Pendlere mellom Sverige/Finland og Norge kan benytte stengte grenseoverganger

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Riksgrense Norge-Sverige

Foto: AdobeStock.

Fra 22. januar kl. 12 kan grensependlere mellom Sverige/Finland og Norge benytte stengte grenseoverganger.

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å utvide gruppen reisende som kan benytte grensepasseringssteder som ikke fremgår av listen over godkjente passeringsteder over indre Schengen-grense.

> Les brevet fra departementet

Utvidelsen omfatter blant annet pendlere som ankommer Norge fra Sverige og Finland som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, jfr. Covid-19-forskriften § 6b.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.