Norsk Industri

Innhold

Opphevelse av begrensning på arbeidsreiser over kommunegrensen

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Folkehelseinstituttet er nå helt klar på at de ikke anbefaler tiltak som å stenge kommunegrenser, da dette har liten betydning for smittespredning i dagens situasjon.

Norsk Industri forventer derfor at landets kommuneleger øyeblikkelig slutter med denne praksisen. Noen titalls industribedrifter har meldt inn at dette hindrer deres ansatte å komme på jobb.

Norsk Industri har tidligere etterlyst dette.

– Hvis bedriftene fortsatt plages av gamle vedtak, så send vedlagte vedtak rett til kommunelegen. Vi takker regjeringen for gjennomskjæring i denne saken, direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

> Les mer hos Folkehelseinstituttet