Norsk Industri

Innhold

Oppdatert Covid-19-forskrift

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Forskrift om endringer i covid-19-forskriften ble vedtatt av Helse- og omsorgsdirektoratet 27. oktober.

Gå til Covid-19-forskriften på lovdata.no

 
Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende dette kan du ta kontakt på e-post advokat@norskindustri..no.