Ønske om utvidelse av den søknadsbaserte ordningen for innreisende med teknisk kompetanse

Aktuelt, Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Norsk Industri har sendt innspill til Næringsdepartementet hvor vi på vegne av våre bedrifter etterlyser en utvidelse av den søknadsbaserte ordningen for innreisende med teknisk kompetanse.

Fra 22. februar ble det innført en søknadsbasert innreiseordning for strengt nødvendige utenlandske arbeids-/oppdragstakere, personell med såkalt teknisk kompetanse. Ordningen matcher godt det behovet Norsk Industri har beskrevet i innspill til departementet. Vi har fått flere gode tilbakemeldinger fra medlemmene på at ordningen fungerer etter hensikten, selv om det tar tid å få godkjenning. Siden vi ennå er i en pandemi, er ordningen ganske streng mht. i hvilken grad det åpnes for at bedriftene kan planlegge bruk av utenlandske arbeidstakere fremover. Vi tar pt. til etterretning at ordningen gjennom begrensningen om at vedtak om unntak fra innreiserestriksjoner gjelder for innreise inntil 14 dager fra vedtaksdato, ikke åpner for langtidsplanlegging.

I det siste har vi fått innspill fra bedrifter som vi mener har en god sak, men frykter ordningen ikke vil fungere. Dette er eksempler på "høna og egget" som gjør at ordningen ikke fungerer for flere bedrifter som har akutte behov for utskifting av produksjonsmateriell, men hvor dette ikke "bare" kan gjennomføres av noen få godkjente spesialister, men må utføres av et integrert arbeidslag bestilt i en entreprise – med det dilemma at kanskje ikke alle der vil passere ordningen som krever godkjenning av hver enkelt person.

Vi har nå flere industribedrifter som er helt fortvila fordi produksjonsapparatet skulle vært skiftet ut eller vedlikeholdt i fjor, men arbeidet ble skjøvet på pga. pandemien. Nå har man nådd nivåer på produksjonsproblemer som innebærer at faren for totalhavari er rett rundt hjørnet. Noen av disse har svært komplisert produksjonsutstyr – der det kun finnes få leverandører i verden som behersker slikt.

Det er overhodet ingen tvil om at disse sakene i utgangspunktet passer rett inn i den søknadsbaserte ordningen for innreisende med teknisk kompetanse. Produksjonsapparatet skal monteres, dels demonteres og/eller repareres. Mange av de ansatte som kommer for å gjøre slikt spesialisert arbeid vil tilfredsstille ordningens krav og komme inn i landet. Men i en totalentreprise vil det være en fare for at noen av personene ikke tilfredsstiller kravene i ordningen, avhengig av hvordan man definerer teknisk kompetanse. Likevel er dette personer med spesialkompetanse som det ikke er mulig å finne i Norge. Og arbeidet kan ikke utføres om ikke alle kommer inn. Sjøfartsdirektoratet viser forståelse for problemstillingen, men kan ikke løse dette problemet, og heller ikke forhåndsgodkjenne personer fremover i tid og heller ikke entrepriser – da dette har de ikke fullmakt til, så de ber industrien ta spørsmålet opp med departementet.

Vi mener derfor departementet må utvide ordningen noe, slik at opplagte entrepriser som krever noe planlegging og i seg selv passer godt inn i ordningen, og hvor en stor del av de ansatte antas å tilfredsstille kravene på individuelt nivå, må kunne ha med seg spesialister som ikke er å få tak i innenlands, hvor disse er nødvendige for å få arbeidet gjort totalt sett. Hvis ikke dette gjøres innen kort tid, vil bedrifter nærme seg totalhavari/full produksjonsstopp

  • enten de facto
  • eller ved at kundene pga kvalitetsproblemer nekter å kjøpe mer
  • eller at ledelse/eier beslutter at sikkerhetsfaren gjør at man ikke kan fortsette

Dette vil i så fall være en utilsiktet konsekvens av en ellers svært god ordning som er satt opp med logiske begrensninger.