Nye tiltak ved innreise til Norge

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Regjeringens pressekonferansen 19. november 2021. Skjermdump fra regjeringen.no

Regjeringens pressekonferansen 19. november 2021. Skjermdump fra regjeringen.no.

På dagens pressekonferanse med justisministeren og helseministeren ble det lagt frem nye tiltak ved innreise til Norge.

> Se pressemeldingen fra regjeringen

De viktigste endringene i tiltakene for våre medlemsbedrifter, som vil gjelde fra og med 26. november, er:

  • Det blir nå et krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Alle innreisende har en plikt til å fremvise slik bekreftelse og eventuelt koronasertifikat til politiet ved kontroll.
  • Det åpnes for innreise for alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingsloven.
    • Vår kommentar: dette innebærer at søknadsordningene til Sjøfartsdirektoratet avvikles, og det åpnes for innreise fra tredjeland.
  • Det gjeninnføres krav om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for dem som ikke kan dokumentere med et verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder. Dette vil gjelde uansett avreiseland, men ikke for reisende under 18 år.
  • I tillegg endres plikten til å teste seg ved innreise slik at det gjelder en plikt til å teste seg uavhengig av hvor du ankommer Norge fra. Hittil har plikten kun omfattet personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Denne plikten gjelder for alle som ikke kan dokumentere gjennom koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 det siste halvåret. Øvrige unntak fra plikten til å teste seg ved ankomst til Norge videreføres.
  • Testpliktige kan teste seg ved en teststasjon på grensen, eller i løpet av 24 timer der det ikke er en slik stasjon på grensen. Alle landets kommuner må være beredt til å kunne teste også innreisende med testplikt.
  • Regjeringen gjør ingen endringer i reglene om innreisekarantene. Karanteneregelverket vil trolig gjelde hele vintersesongen.
  • Karantenehotellordningen videreføres inntil videre som tilbud til de uten annet egnet oppholdssted.

Det gjøres oppmerksom på at disse endringene nevnt ovenfor i innreise- og covid-19-regelverket ikke er publisert, og Norsk Industri har ikke sett den endelige forskriftsteksten. Vi kan derfor ikke svare på konkrete spørsmål knyttet til disse endringene før forskriftsteksten foreligger. Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart forskriften er publisert.  

Vi gjør oppmerksom på at det er kommet endringer i covid-19-forskriften som innebære at kommunene kan gi regler i forskrift om bruk av koronasertifikat ifm. arrangementer. Denne trer i kraft straks.

> Se endringsforskriften her (lovdata.no)

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

§ 19. Bruk av koronasertifikat i forbindelse med kommunale smitteverntiltak
Kommuner som vedtar kommunale smitteverntiltak for virksomheter og arrangementer etter smittevernloven § 4-1 første ledd, kan i forskrift gi regler om bruk av koronasertifikat for virksomheter og arrangementer som nevnt i andre og tredje ledd der alle besøkende over 16 år kan fremvise koronasertifikat ved inngangen.

Første ledd gjelder for følgende virksomheter:

a. serveringssteder
b. treningssentre og svømmehaller
c. kinoer, teatre, konsertsteder, museer, fornøyelsesparker og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Første ledd gjelder for følgende arrangementer på offentlig sted eller i lokaler eller utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:

a. idrettsarrangementer, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
b. kulturarrangementer, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
c. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
d. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
e. samlinger av personer som gjennomføres i regi av ekstern aktør på vegne av bedrifter og organisasjoner.

Med koronasertifikat menes sertifikater og pass som nevnt i vedlegg D. Koronasertifikatet skal dokumentere at personen:

a. er fullvaksinert, jf. § 3 sjette ledd
b. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato, eller
c. har testet negativt for SARS-CoV-2 i løpet av de siste 48 timene før inngang.

Les mer:

> Justis- og beredskapsministerens orientering (regjeringen.no)

> Regjeringen om vaksinering

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.