Norsk Industri

Innhold

Nye reiseråd fra EU-kommisjonen

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

EU-kommisjonen har tidligere lagt frem en strategi for gradvis opphevelse av karantenebestemmelser internt i EU før reiserestriksjonene ved de ytre grensene kan endre. Flere medlemsstater har allerede fjernet restriksjoner innen EU og andre som planlegger å gjøre det fra 15. juni.

Kommisjonen oppfordrer de gjenværende medlemslandene til å fullføre prosessen med å fjerne interne restriksjoner for fri bevegelse og ta bort indre grensekontroll innen 15. juni.

Norsk Industri antar at oppfordringen fra Kommisjonen kan inkludere EFTA-landene. Hvis de enkelte land ønsker dette. I dagens pressemelding skriver Kommisjonen ikke noe særskilt om Storbritannia og Irland.  Dermed legger vi til grunn at oppfordringen med å fjerne restriksjonene (inkl. karantene) også gjelder disse to landene.

Fjerning av restriksjoner ved reise til EU

Kommisjonen har forlenget anbefalingen om å ha midlertidige restriksjoner på reiser til EU frem til 30. juni. 

Kommisjonen ber om at medlemmene i Schengen-samarbeidet (inkl. Bulgaria, Kroatia, Kypros og Romania) og de fire Schengen-tilknyttede landene (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) - 30 land totalt samordner regelverket for internasjonale reiser fra 1. juli.

Statsborgere i 105 land må skaffe visum før de reiser til EU. Visumsøknader kan vanligvis sendes inn på medlemslandets konsulater i nesten alle land utenfor EU rundt om i verden. EUs visumpolitikk for korte opphold blir anvendt av 26 Schengen-medlemsstater, og i normale tider fører det til at det utstedes 15 millioner visum hvert år.

Kommisjonen ber om at reiserestriksjoner innad i EU fjernes så fort som mulig, helst innen mandag 15. juni, for all reise. I pressemeldingen av 11. juni skriver Kommisjonen: 

"In the roadmap on lifting containment measures presented on 15 April, the Commission indicated that travel restrictions within the EU would need to start being lifted gradually before restrictions at the external borders can be relaxed in a second stage. This is now well under way, with several Member States having already lifted restrictions within the EU and others planning to do so as of 15 June 2020. The Commission strongly encourages the remaining Member States to finalise the process of removing restrictions to free movement and lifting internal border controls within the EU by 15 June 2020."

> Lenke til Kommisjonens pressemelding

> Se Kommisjonens pressekonferanse fra 11. juni (mest interessant fra 2:50 ut i videoen)