Nye økonomiske tiltak fra regjeringen

Regjeringens pressekonferanse 29. januar. Skjermdump fra regjeringen.no

Regjeringens pressekonferanse 29. januar. Skjermdump fra regjeringen.no.

29. januar kom Regjeringen med forslag til en rekke økonomiske tiltak inn mot næringsliv, kommuner og barn i lys av pandemien. Dette skal nå behandles i Stortinget.

Blant sakene av mest relevans for industrien er:

  • Kompensasjonsordningen utvides med ytterligere to måneder, ut juni 2021, med en kompensasjonsgrad som økes til 85 prosent. Ordningen gjelder bedrifter med minst 30% fall i omsetningen og gir bedriftene støtte til delvis dekning av noen faste uunngåelige kostnader.
  • Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift ut juni 2021, for bedriftene som sliter mest. 

– Det er bra at disse to ordningene forlenges ytterligere. Dette er viktigst for dem som sliter mest, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

  • Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges ut april. Dessverre er denne ordningen ennå ikke endelig vedtatt og er derfor heller ikke søkbar ennå. 

– Når det gjelder denne ordningen, så er det viktig at denne snart blir effektuert, slik at bedriftene kan søke på den. Her har deler av industrien svært store merkostnader som de ser frem til at kan delvis avlastes. Det er også veldig bra at ordningen videreføres ytterligere to måneder, sier Sunde.

Hva med FoU?

Norsk Industri savner ekstraordinært krisetilskudd til forskning i næringslivet, nærmere bestemt til ordningen "Innovasjonsprosjekter i Næringslivet" (IPN). Forskningsrådet opplever enorm pågang av søknader, og beholdningen i fjor strakk ikke til for å kunne gi støtte til mange godt kvalifiserte søknader. Budsjettrammen for IPN i 2021 er vesentlig strammere enn i 2020.

– Mange FoU-intensive industribedrifter er nå avhengig av støtte fra offentlige FoU-virkemidler for å opprettholde sin FoU-aktivitet. Derfor er det svært viktig at også IPN-ordningen i Forskningsrådet tilgodeses i krisepakken, sier Katrine Vinnes, fagsjef for FoU i Norsk Industri.

Kompetanse
200 millioner til Bedriftsintern Opplæring (BIO)

Regjeringen styrker BIO-ordningen med 200 millioner kroner, og midlene fordeles av fylkene. Det er da særlig viktig at fylkene ikke opererer med en øvre grense på tildeling til enkeltbedrifter slik flere fylker har gjort så langt. Ved å øke grensen for tildelt beløp vil også større (industri)bedrifter kunne ta i bruk ordningen.

50 millioner til bransjeprogram for kompetanseutvikling

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling (en ordning som springer ut fra Frontfaget) med 50 mill. kroner. Opplæringstilbudene som tilbys gjennom bransjeprogrammene er gratis og tilpasset for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Norsk Industri er involvert i tre (av totalt ti) bransjeprogram som nå kan få styrket sin finansiering:

Det kommer ny utlysing av midler fra Kompetanse Norge medio februar 2021.