Nye krisetiltak vedtatt

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Mudassar Kapur

Mudassar Kapur (H), leder av Stortingets finanskomite. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre.

16. november ble FrP og regjeringspartiene enige om hastetiltakene som regjeringen fremmet for Stortinget 10. november.

Kompensasjonsordning for smittevernutgifter

Dermed er bl.a. kompensasjonsordningen for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell vedtatt.

> Les mer her

Denne ordningen skal nå detaljeres ut i forskrift. Norsk Industri har i dag gitt bidrag til regjeringsapparatet på dette.

– Vi ser fram til at denne ordningen blir operativ, da den er viktig for mange industribedirfter, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

> Se våre innspill

Ny kompensasjonsordning

En ny kompensasjonsordning for næringslivet er nå vedtatt. Den ligner mye på tidligere kompensasjonsordning som gjaldt fra mars og ut august, og ble vesentlig forbedret via behandlingen i Stortinget. Blant annet er kompensasjonen for november/desember vesentlig hevet, ettersom mange bedrifter vil ha store kostnader til permittering i disse månedene. Et annet tiltak for de bedriftene som lider mest, er at mulighetene for utsettelse av skatter gjelder nå til 1. april, i denne omgang.

> Les mer her (nho.no)

Denne ordningen kan alle bedrifter med mer enn 30 prosent omsetningsfall fom september vurdere å bruke. Forskriften vil utarbeides i nær fremtid.

– Det er bra at den brede kompensasjonordningen for næringslivet med omsetningsfall tas fram igjen, selv om likviditetseffekten av denne er svakere enn tidligere, sier Sunde.

Tiltak for "problembransjene"

Ellers var det mest fokus på "problembransjene" reiseliv og fly på Stortinget. Prisverdig nok styrket Stortinget regjeringens forslag, slik at disse næringene som langt på vei er stengt ned kan overleve inn i 2021. Lav moms som begge næringene har, gjelder i første omgang ut juli 2021. Og flypassasjeravgiften er fjernet for hele 2021. Mange industribedrifter er del av verdikjeden til reiseliv og flybransjen, og disse bedriftene er også viktig for å få Norge på fote igjen. Norsk Industri støtter derfor at de bransjene med mest problemer pga. nedstenging kompenseres ekstra.

Videreføring av flere økonomiske tiltak

Regjeringen har besluttet å videreføre midlertidige regler for sykepenger ved koronarelatert fravær, høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen, samt det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien.

> Les mer her

Stortingets vedtak

> Se Stortingets vedtak (hoyre.no)

Fremover

Nå skal Stortinget behandle statsbudsjettet innen få dager. Her ligger flere andre saker av interesse for industrien.

> Norsk Industris innspill til Stortingets Finanskomite i oktober

– Vi har viktige saker som berører maritim industri, FoU-satsing, kraftskatt mm. som er viktig for å få opp aktviteten i industrien. Her må vi ha riktige vedtak, sier Sunde.

– Det er svært viktig å opprettholde aktiviteten i industrien. Vi må se fremover inn i 2021, og vi i Norsk Industri skal gjøre alt vi kan for at industrien skal være levedyktig også fremover, sier Sunde.