Nye karanteneregler skal bidra til at flere reisende tester seg

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Korona-testing

Illustrasjonsfoto: AdobeStock.

Regjeringen innfører nye karanteneregler. Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag syv dersom de tester negativt for koronaviruset to ganger etter ankomst.

Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst syv døgn etter ankomst.

De nye reglene gjelder fra og med 29. desember kl. 08.00, og vil også omfatte personer som allerede er i karantene. Reglene gjelder ikke reisende fra Storbritannia.

Det er frivillig å teste seg. Dersom man ikke tester seg eller det ikke er kapasitet til å få testet seg, må man være i innreisekarantene i ti døgn.

Muligheten til å forkorte innreisekarantene ved testing er ikke en rettighet for den enkelte og er avhengig av at oppholdskommunen eller private har kapasitet til å gjennomføre testene, eller at arbeidsgiver står for testene. For eksempel vil det tilsi at personer som har testet seg etter ankomst, og ønsker å ta test to ikke kan kreve dette av kommunen. Og dersom test to ikke tas, må personen være i innreisekarantene i 10 døgn.

– Denne løsningen vil komme godt med for flere av våre bedrifter. Vi ønsker et strengt test-regime, og for industrien er det bedre med syv døgn karantene med testing enn ti døgn uten testing. Det er bra at regjeringen nå har vedtatt dette, i tråd med FHIs vurdering, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Les mer:

> Nye karanteneregler skal bidra til at flere reisende tester seg (regjeringen.no)

> Oppdatert informasjon om karanteneregler på Arbinn

Les også: Innfører testplikt for reisende til Norge

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.