Nye endringer i Covid-19-forskriften

Aktuelt, Nyhet

Publisert

15. september kunngjorde regjeringen endringer i Covid-19-forskriften kapittel 2 om "Krav om karantene og isolasjon". Enkelte av endringene synes å innebære en forenkling av den tidligere ordlyden, mens andre endringer er av mer materiell karakter.

Artikkelen er gammel, se siste oppdatering på Norsk Industris koronassider.

Det kan i denne sammenheng bl.a. vises til at det ikke lenger stilles krav til at test to må tas "senest åtte dager etter ankomst" i unntaket fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing, og at det nå stilles krav til testing av personer som jevnlig ankommer Norge fra Sverige og Finland.

I dokumentet under finner du de nevnte endringene og øvrige endringer i Covid-19-forskriften kapittel 2.

> Last ned "Covid-19-forskriften - før og nå"

> Les mer på regjeringen.no

  • Juridisk vakttelefon