Norsk Industri

Innhold

Ny søknadsrunde for kompensasjonsordningen

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Fra 15. mai kan bedrifter søke om kompensasjon for april.

Du søker via www.kompensasjonsordning.no.

Status for mars er at nær 20 000 bedrifter i norsk næringsliv har søkt om kompensasjon for vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen. Totalt er 924 millioner kroner delt ut.

Innenfor "Industri" var det 671 søkere som fikk utdelt 46 millioner. Blant Norsk Industris medlemmer har 118 bedrifter medlemmer fått ut 14,7 millioner.

- Dette har vært viktig kompensasjon for de industribedriftene med størst omsetningsfall, selv om bare deler av de faste kostnadene er dekket av ordningen, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Gjennomsnittet for alle 118 medlemsbedriftene som har benyttet ordningen var 41 prosent omsetningsfall i mars.