Norsk Industri

Innhold

Ny medlemsundersøkelse: litt lysere i industrien

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Kværner, Spesialiserte anlegg på Stord, tatt 12 april 2018. Dronefoto.

Foto: Lars Melkevik / Kværner

NHO har gjennomført en ny medlemsundersøkelse, og Norsk Industri har tatt frem industriens svar og sett dem i sammenheng med hele medlemsmassen i NHO-systemet. Denne viser at det ser litt lysere ut for industriens del.

Fra å ha ligge omtrent på snittet i tidligere undersøkelser, er nå tallene for industrien bedre enn for snittet av annet næringsliv. Dette skyldes delvis at mange tjenesteytende næringer har spesielt store problemer med strenge koronatiltak. Delvis skyldes det også at handelen med utlandet langt på vei går som før, med brukbar eksportutvikling selv om ordremassen fra eksport avtar. Så langt i år er eksportverdien syv prosent lavere enn året før.

I NHOs undersøkelse teller enmannsbedrifter og store konserner like mye. Tallene er derfor mindre egnet til å si hvordan det går med industrien og næringslivet utover en antallstelling.

> Last ned tallene fra undersøkelsen