Ny innreiseordning for strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere

Aktuelt, Nyhet

Publisert

En ny svært snever unntaksordning for bedriftene åpner opp for å hente strengt nødvendig arbeidskraft fra utlandet. Formålet er å opprettholde aktivitet i norske virksomheter. Ordningen vil ha strenge krav og avgrensninger.

Kriterier for bruk av ordningen

  • Ordningen omfatter utenlandske arbeidere som har teknisk kompetanse, og som er helt nødvendige for å montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr.
  • Arbeidstakeren må ha et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker.
  • Det er en forutsetning at arbeidet er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i virksomheten.

Arbeidstakere får kun innreisetillatelse i 14 dager fra vedtaksdato. Denne gyldighetsperioden gjelder for selve innreisetillatelsen, og er uavhengig av oppholdets  varighet. Det er en forutsetning at utlendingslovens vilkår for innreise er oppfylt. Det er ikke mulig å søke om innreise for arbeidstakere fremover i tid.

Arbeidsgiver må søke hos Sjøfartsdirektoratet.
Les mer om dette og hvordan du søker på regjeringen sin hjemmeside
Sjøfartsdirektoratet i Haugesund får ansvaret for ny innreiseordning

Ordningen vil være i drift fra lørdag 20. februar kl. 10.00. Vi gjør oppmerksom på at forskriften som regulerer dette enda ikke publisert. Norsk Industri kan ikke uttale seg med sikkerhet om hvordan det endelige regelverket vil se ut før forskriften er kunngjort.

Vi gjør oppmerksom på endring i regler om testing.
Les om dette på nettsidene til regjeringen

Les også: Innkvartering skal godkjennes på forhånd

Norsk Industri jobber med å avklare forholdet mellom den nye unntaksordningen for innreise og karantenereglene etter Covid-19-forskriften. Så fort dette er avklart vil vi dele informasjonen på denne saken. 

Ved spørsmål ta kontakt med advokat@norskindustri.no.