Ny endring i Covid-19-forskriften

Aktuelt, Nyhet

Publisert

20. november kl. 17.10 ble Forskrift om endring i Covid-19-forskriften kunngjort. Forskriften innebærer bl.a. endringer i bestemmelsen om unntak fra innreisekarantene for visse arbeids- og oppdragstakere i Covid-19-forskriften § 6b.

Artikkelen er gammel, se siste oppdatering på Norsk Industris koronassider.

Det vises til at det blant annet stilles krav om at arbeids-/oppdragstaker nå må ankomme Norge "mer enn en gang i løpet av en periode på 15 dager".

> Gå til endringsforskriften (lovdata.no)

> Gå til Covid-19-forskriften (lovdata.no)

> Mer informasjon om karantenereglene (arbinn.no)

  • Juridisk vakttelefon