NHOs posisjon for fremtidig bruk av hjemmekontor

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Hjemmekontor

Foto: AdobeStock

Pandemien har endret arbeidshverdagen for svært mange, og hjemmekontor vil i større grad kunne bli et supplement til kontorarbeidsplassen fremover. NHO har i den sammenheng utarbeidet en posisjon.

Det er en del av arbeidsgivers styringsrett å avgjøre om det skal åpnes for å arbeide fra hjemmekontor.

For bedriftene er verdien av hjemmekontorarbeid usikker. Foreløpig finnes det ikke forskning som viser at bruk av hjemmekontor eller fleksible arbeidsordninger har en entydig positiv effekt på den enkeltes produktivitet og bedriftens lønnsomhet. På den annen side er fleksible arbeidsordninger forbundet med lavere fravær og høyere jobbtilfredshet, noe som er positivt for virksomhetene. Det er viktig at nye arbeidsformer bidrar til produktivitet, utvikling, kreativitet og et godt arbeidsmiljø.

NHOs posisjon
  • Pandemien har endret arbeidshverdagen for svært mange, og hjemmekontor vil i større grad kunne bli et supplement til kontorarbeidsplassen fremover. Det er viktig at nye arbeidsformer bidrar til produktivitet, utvikling, kreativitet og et godt arbeidsmiljø.
  • NHO oppfordrer alle virksomheter som vurderer å benytte hjemmekontor, også etter pandemien, til å utarbeide en policy for bruk av ulike arbeidsformer. Det oppfordres til tett dialog med tillitsvalgte, verneombud og ansatte for å finne løsninger som ivaretar både bedriftens og den enkeltes behov. Det anbefales også å starte med et prøveprosjekt. Les mer på arbinn.no
  • Det er behov for mer kunnskap om konsekvenser og virkninger av økt bruk av hjemmekontor før det gjøres større endringer i regelverket. Endringer i regelverket må, både på kort og lang sikt, gi en fleksibilitet slik at reglene passer for ulike type bedrifter med ulike behov, og for ulike situasjoner som oppstår.
  • Det er en del av arbeidsgivers styringsrett å avgjøre om det skal åpnes for å arbeide fra hjemmekontor. Arbeidstaker kan ikke ensidig kreve hjemmekontor.
  • Hjemmekontorforskriften skal ikke regulere spørsmål om dekning av utgifter ved å arbeide hjemmefra, men derimot regulere forhold som arbeidstid, HMS og lignende offentligrettslige forhold. Hjemmekontor som følge av arbeidstakers ønske om fleksibilitet, innebærer ikke at arbeidsgiver plikter å dekke utgifter som måtte påløpe. Økonomiske vilkår i et arbeidsforhold er et spørsmål mellom partene i arbeidsavtalen.
  • Ved planlegging av fremtidens samferdsel er det nødvendig å ta høyde for hvordan den digitale utviklingen og endringer i arbeidsformer kan påvirke etterspørselen etter samferdselsløsninger.

> Les mer på nho.no