Norsk Industri

Innhold

Nå kan du søke på kompensasjonsordningen

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet åpnet lørdag 18. april. Søknadsprosessen er heldigital, så hvis all info stemmer, er mulighetene store for å få penger inn på konto i løpet av få dager.

I første omgang kan man søke på delvis refusjon av utvalgte faste kostnader for mars 2020, hvis omsetningsfallet har vært minst 20 prosent i forhold til mars 2019 eller jan/feb 2020.

> Les mer og søk på kompensasjonsordning.no 

Senere vil samme side bli benyttet for april og mai, men da kreves minst 30 prosent fall i omsetningen.

Norsk Industri er svært tilfreds med at denne ordningen nå er på plass. Seks prosent av medlemmene i Norsk Industri anslår (i en rapport utgitt av NHO i dag) at de vil få stor hjelp av kompensasjonsordningen, mens ni prosent vil ha noe hjelp. Samtidig viser rapporten at en tredel av medlemmene har mer enn 25 prosent omsetningsfall siste fire uker.

Selv om en relativt liten andel industribedrifter vil ta del i kompensasjonen for mars, anslår vi at andelen vil øke i april og mai. Og uansett er ordningen positiv som nødhjelp for dem som er hardest rammet, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

> Les mer her (nho.no)