Mal for søknad om unntak fra innreiserestriksjoner

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Norsk Industri har utarbeidet en egenerklæringsmal til bruk for bedrifter med personell som det søkes om unntak fra innreiserestriksjoner for.

Det kan søkes om unntak fra innreiserestriksjoner iht. Forskrift om søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 4 (3).

Mer informasjon om ordningen på finner du hos Sjøfartsdirektoratet.

> Last ned søknadsmal

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.