Lønnsstøtteordningen videreføres

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Ole Erik Almlid, adm. dir. i NHO og Hans Christian Gabrielsen, LO-leder. Foto: Martin Slottemo Lyngstad / NHO

Ole Erik Almlid, adm. dir. i NHO og Hans Christian Gabrielsen, LO-leder. Foto: Martin Slottemo Lyngstad / NHO.

Regjeringen har bestemt at lønnsstøtteordningen som gjaldt for juli og august skal innføres en gang til, for perioden oktober, november og desember. Dette er godt nytt for bedriftene.

Finansminister Jan Tore Sanner forlenger ordningen med lønnsstøtte til bedrifter som henter permitterte tilbake på jobb, slik at den varer ut hele 2020. Ordningen fungere slik at arbeidsgivere som tar egne permitterte tilbake i jobb, får utbetalt et beløp per ansatt.

Partene i arbeidslivet er enige med regjeringen i at det fortsatt er behov for statlig støtte utover høsten og vinteren, for å støtte et næringsliv som har blitt kraftig skadeskutt av koronakrisen.

– Det har virket et par måneder, men jeg tror det er veldig lurt at det virker frem til nyttår, for det er flere som bør bli gjort kjent med og benytte seg av ordningen, sier adm. dir. Ole Erik Almlid i NHO til E24.

– Korona-situasjonen og myndighetsbegrensninger rundt dette er langt fra over, verken i Norge eller andre land. Mye tyder derfor på at vi går inn i en lavkonjunktur, industri frykter redusert aktivitet utover høsten. Det er derfor bra at lønnsstøtteordningen nå gjenoppstår fra oktober av, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Les mer:

> Lønnsstøtte også for oktober, november og desember (regjeringen.no)

> lonnstilskudd.no

> Forlenger støtte til å få folk tilbake i jobb: – Usikkerheten gjør at mange holder tilbake (e24.no)