Lettelse i innreise- og karantenereglene

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Fra regjeringens pressekonferanse 18. juni 2021.

F.v. kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, statsminister Erna Solberg og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Skjermdump fra regjeringens pressekonferanse 18. juni 2021.

På regjeringens pressekonferanse 18. juni informerte regjeringen om at tilreisende fra grønne land er fritatt fra innreisekarantene når de kommer til Norge. Det er varslet at dette vil gjelde blant annet reisende fra Polen fra natt til mandag.

Det følger av Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 bokstav a at utlending som er bosatt i et land eller område i EØS-/Schengenområdet som ikke er omfattet av karanteneplikt (se covid-19-forskriften § 4 første ledd bokstav a), ikke skal nektes innreise i medhold av Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Utlendingen må ha oppholdt seg på hjemstedet de ti siste dagene før ankomst til Norge.

> Gå til covid-19-forskriften (lovdata.no)

Regjeringen varslet på pressekonferansen at terskelen for hva som blir et "grønt land" i Europa endres fra mandag 5. juli. Regjeringen vil da harmonisere de norske reglene med de europeiske anbefalingene. Grønne land blir etter dette land som har en insidens på smitte under 50/100 000 de siste 14 dagene og andel positive under fire prosent, eller en smitte under 75/100 000 og andel positive under en prosent. Som eksempler på land som da vil kategoriseres som "grønne land" nevnte regjeringen under pressekonferansen blant annet Polen.

Innreise fra grønne land vil i henhold til dagens regelverk (covid-19-forskriften §4 bokstav a) ikke medføre karanteneplikt.

Vi gjør oppmerksom på at det fremdeles gjelder blant annet en plikt til å registrere seg før ankomst. Man skal fortsatt testes ved grensen.

Det er FHI som gjør vurdering av hvilke land som er grønne. Det vil bli normalt offentliggjort hver fredag, og tre i kraft fra midnatt natt til påfølgende mandag. Det vil publiseres i FHI sitt kart.

Koranasertifikat

Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 det siste halvåret har i dag på visse vilkår fritak for innreisekarantene etter covid-19-forskriften. En forutsetning for fritak er blant annet at vaksinasjonen kan dokumenteres med norsk koronasertifikat.

Regjeringen varslet under dagens pressekonferanse at Norge kobler seg til EUs løsning 24. juni. Koronasertifikatet vil da kunne brukes for reisende til Norge fra EU-/EØS-landene.

> Les mer om dette på regjeringen.no

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.