Lærdal Medical har utviklet nød-respirator

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Nød-respirator

Slik ser de nye nødrespiratorene se ut. Skjermdump: Laerdal Medical.

Sammen med Servi AS har har Laerdal Medical på rekordtid utviklet en ny nød-respirator (pustemaskin) for intensivbehandling av COVID-19 pasienter. Forsvarets Forskningsinstitutt og Edge Medical Technologies har også gitt viktige bidrag til prosjektet.

Produktet er basert på Laerdals kjente puste-ballong. Det kan levere 100 prosent oksygenanriket luft, har ventiler og alarmer som sikrer mot for høyt trykk, samt en ventil som kan stilles inn på ønsket mottrykk ved slutten av pasientens utpust for bedre lungefunksjon. En elektronisk drevet step-motor sørger for at en «kunstig hånd» klemmer sammen Laerdal-ballongen slik at den leverer eksakt ønsket pustevolum og pustetakt.

– Vi forholder oss til vanlig til de gruppene på sykehusene som jobber med kritisk syke pasienter. Vi har stor empati for disse som nå skal ta i mot mange pasienter, samtidig som det kanskje er mangel på personell og ressurser. Derfor var det nærliggende for oss å tenke på hvordan vi kunne bidra i denne situasjonen, sier daglig leder Tore Lærdal i Laerdal Medical.

Daglig leder Tore Lærdal i Laerdal Medical. Skjermdump: NRK

Daglig leder Tore Lærdal i Laerdal Medical direkte på regjeringens pressekonferanse 31. mars. Skjermdump: NRK.

– Vi har egne ansatte og gode kunder for eksempel i Italia, Spania og i New York, og vi forholder oss også til de helseutfordringene som fins i lavressursland. Vi håper at dette skal være starten på noe som kan være til nytte både i den situasjonen vi står i nå og når hverdagen er tilbake igjen, sier han.

Har bestilt 1000 respiratorer

Etter at funksjonsprøver av produktet har vært vurdert og blitt anbefalt av kliniske eksperter ved universitetssykehusene i Stavanger og Oslo, samt av Forsvarets Forskningsinstitutt og Forsvarets Sanitet, kunne statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse 31. mars opplyse at norske helsemyndigheter i dag har satt 1000 av disse apparatene i bestilling for hastelevering innen 1. juni. Dette vil føre til en dobling av antall respiratorer ved norske sykehus.

Apparatet er designet for sikker bruk, og for å lette opplæringen av nye kategorier helsepersonell til ved behov å assistere dagens personale på sykehusenes intensivavdelinger til ved behov å asistere med respirator behandling. Sammen med SAFER simuleringssenter utvikler Laerdal også et spesielt opplæringsprogram .

Den nye respiratoren er enklere i konstruksjon og rimeligere i anskaffelse enn mer tradisjonelle apparater. Nå settes alle kluter inn for å produsere de tusen første apparatene i løpet av få uker. Gjennom videre investeringer i mer kostnadseffektivt produksjonsopplegg sikter Laerdal og Servi i neste omgang mot å kunne gjøre apparatet enda rimeligere i anskaffelse, i håp om at det kan være til reell nytte for å møte et enda ukjent omfang av COVID-19 pandemien i mellom- og lavinntektsland.

Her har man utviklet et livsnødvendig apparat på rekordtid, og kan sette i gang produksjonen og levere i veldig nær framtid. Dette er nok et flott eksempel på at norske industribedrifter både kan og vil bidra i denne krisen, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.