Lånegarantiordningen utvider løpetiden til seks år

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann

Finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann.

Norsk Industri verdsatte lånegarantiordningen da den kom, men vi har tatt opp med regjeringen at det er problematisk at den kun strekker seg over tre år. Nå utvides løpetiden til seks år. I tillegg blir det forenklinger i dokumentasjonskrav og utvidet avdragsfrihet.

I praksis hadde lånegarantiordning på tre år, ett års avdragsfrihet og to års nedbetaling. Det er ikke kundevennlig i dagens situasjon. Nå utvides denne til seks år, med inntil tre års avdragsfrihet. Samtidig forlenges ordningen ut juni 2021.

Les mer:

> Lånegarantiordningen forlenges til sommeren 2021, med løpetid inntil seks år (regjeringen.no)

> Forenklinger i dokumentasjonskrav og utvidet avdragsfrihet under lånegarantiordningen (regjeringen.no)

> Les Norsk Industris sak fra da ordningen kom