Krav om å fremvise attest på negativ covid-19-test for arbeidsreisende

Aktuelt, Nyhet, Jus

Publisert

Reisende fra røde land må nå fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Forskriften ble kunngjort 8. november.

Artikkelen er gammel, se siste oppdatering på Norsk Industris koronassider.

Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

  • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
  • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
  • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
  • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.

> Les regjeringens uttalelse

> Gå til endringsforskriften på lovdata.no

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på e-post advokat@norskindustri.no.