Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Viktig melding om permitteringsregler

Aktuelt

Publisert

Notater

Foto: AdobeStock

Regjeringen har varslet endringer i permitteringsreglene.

Vi henviser til NHOs nettsider og Arbinn.no for spørsmål om permitteringsreglene som ble presentert 13. mars.

Vi viser også til vår sak "Enighet om første fase av økonomisk krisepakke på Stortinget" fra 16. mars. 

Her finner du også svar på spørsmål om bl. a.:

  • Regler ved stengning av skole/barnehage
  • Sykepenger/omsorgspenger/dagpenger
  • Reiseråd og karantene

Du kan også ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no eller tlf. 23 08 88 88. Vi ber om forståelse for at vi har stor pågang for tiden og svarer så raskt vi kan.

Vi gjør oppmerksom at forholdene kan endre seg.