Kontaktpersoner for korona-spørsmål

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Norsk Industri har opprettet et team av personer som kan kontaktes ved spørsmål dersom du ikke finner svar i den infoen som ligger ute.

På grunn av stort trykk ber vi om at spørsmål først og fremst sendes på e-post.

Generelle spørsmål

Direktør Knut E. Sunde (leder av teamet)
E-post: knut.sunde@norskindustri.no

Spørsmål vedr. kritiske samfunnsfunksjoner

Direktør Ole Børge Yttredal
E-post: ole.borge.yttredal@norskindustri.no
Tlf.: 92099294

Spørsmål vedrørende forsknings-/innovasjonsprosjekter med støtte fra virkemiddelaktørene

Fagsjef Katrine Vinnes
E-post: katrine.vinnes@norskindustri.no
Tlf.: 92601992

Spørsmål vedrørende transport/samferdsel

Fagsjef Jo Eirik Frøise
E-post: jo.froise@norskindustri.no
Tlf.: 92608537

Spørsmål om kompetansetiltak

Fagsjef Kjetil Tvedt
E-post: kjetil.tvedt@norskindustri.no
Tlf.: 92820508

Spørsmål om EU-tiltak

Fagsjef Knut L. Baumann
E-post: knut.l.baumann@norskindustri.no 
Tlf.: 41608629

Presse/nettsider

Kommunikasjonssjef Cathrine Westlie Eidal
E-post: cwe@norskindustri.no
Tlf.: 47637797

 

Medlemmer med arbeidsgiverrelateterte spørsmål kan gjøre følgende:

Web:denne siden finner du finner du svar på spørsmål om permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet i sammenheng med koronaviruset. Siden er åpen for alle.

Telefon: Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no eller tlf. 23 08 88 88. OBS: Dette gjelder kun medlemmer. Vår advokatvakt er åpen mandag til fredag kl. 08.00-16.00.