Norsk Industri

Innhold

Kompensasjonsordningen videreføres

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Regjeringen foreslår å forlenge kompensasjonsordningen til å gjelde også i juli og august, men samtidig gjøres den mindre attraktiv.

For mars, april og mai er kompensasjonsgraden 80 prosent (90 prosent for foretak som er stengt som følge av statlige vedtak).

Dette foreslås redusert til 70 prosent for juni og juli, og 50 prosent i august.

– Norsk Industri verdsetter at kompensasjonsordningen videreføres ut august, og tar til etterretning av den er degressiv som tidligere varslet, det vil si at det er mindre å hente fra den ettersom samfunnet gradvis kommer tilbake til hektene igjen. Så får andre elementer i politikken bli viktigere for den delen av industrien som mer vil lide av generell lavkonjunktur utover høsten, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

172 medlemmer i Norsk Industri har for øvrig per dato fått ut 36 millioner kroner for mars og april så langt, til delvis kompensasjon for utvalgte faste kostnader.

> Les mer her (regjeringen.no)