Norsk Industri

Innhold

Kompensasjonsordningen vedtatt i Stortinget

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Stortinget har nå godtatt kompensasjonsordningen etter en heftig debatt om premissene for den.

Som tidligere omtalt så er kompensasjonsordningen en ordning med delvis kompensasjon av utvalgte faste kostnader for bedrifter med minst 20 prosent omsetningsfall i mars og 30 prosent omsetningsfall i hhv. april og mai. Dette er det desidert sterkeste tiltaket under krisen og kanskje Europas sterkeste krisetiltak.

> Les mer om vedtaket (stortinget.no)

Finanskomiteen forutsetter at mottakerne unngår unødvendige oppsigelser. Komiteen forventer videre at utbetalt støtte ikke bidrar til bonuser, lønnsvekst til ledende ansatte eller utbytte utover det som tas ut som ordinær lønn og skatt. Ulike mindretall på Stortinget ønsket hardere formuleringer/vedtak på dette.

Et maksimumstilskudd på 30 millioner per måned per foretak blir presisert i forskriften. Det er fortsatt noe uklart hvordan konsern skal behandles. Regjeringen bes vurdere om enkelte uunngåelige lønnskostnader kan ivaretas i kompensasjonsordningen for april og mai. Komiteen ønsket mest mulig offentlighet rundt støttetildelingen.

Egen nettside

Det er etablert en egen nettside for ordningen. Her vil all relevant informasjon bli lagt ut fortløpende. Det er også her du etterhvert vil finne søknadsskjema.

Som kjent skal ordningen være klar 17. april, der man da kan søke hvis omsetningsfallet i mars er mer enn 20 prosent, målt mot mars 2019 eller januar/februar i år.

Nå skal ordningen skisseres mer ut i detalj av regjeringen. Konkret betyr dette at en forskrift kommer innen kort tid, der alle viktige "detaljer" fremkommer.

Norsk Industri vil sammen med NHO fortsette å spille inn uavklarte saker for å få best og mest mulig avklaring i tide, sier direktør Knut E. Sunde.