Kompensasjonsordningen for kostnader til innreisekarantene åpner mandag 10. mai

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Hotellresepsjon med ringeklokke og håndsprit

Foto: AdobeStock.

I fjor ba Fellesforbundet og Norsk Industri om at industrien skulle få dekket de store merkostnadene man hadde med innreisekarantene. 10. mai åpnes det for søknader via Brønnøysundregistrene.

> Se innspillet som ble sendt til Nærings- og fiskeridepartementet i april 2020

Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet ble kunngjort 4. mai.

> Gå til forskriften (lovdata.no)

5. mai avholdt vi et medlemsmøte hvor vi fikk besøk av Brønnøysundregistrene, som skal forvalte kompensasjonsordningen.

> Last ned presentasjon fra møtet

> Last ned spørsmål og svar til/fra Brønnøysundregistrene

– Det er bra at kompensasjonsordningen omsider blir søkbar. Mange industribedrifter har store beløp de kan søke om, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Oppdatering 1. juni: Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å forlenge ordningen til 30. juni, det vil si også for mai og juni. Dette forventes vedtatt i Stortinget innen kort tid.

> Gå til "Kompensasjonsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene"

> Les også: Bedrifter kan søke om kompensasjon for karantenekostnader fra 10. mai (regjeringen.no)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.