Kompensasjonsordning for utgifter til innreisekarantene - søknadsfrist 30. september

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Foretak som har hatt utgifter til gjennomføring av innreisekarantene for utenlandske arbeids- eller oppdragstakere, kan nå søke om tilskudd til dekning av slike merkostnader. Søknadsfristen for november 2020 til april 2021 er 30. september.

Et foretak kan søke om tilskudd for perioden fra 1. november 2020 til 30. april 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen.

Søknad for periodene november – desember 2020, januar – februar 2021, og mars – april, kan sendes inn fram til 30. september 2021.

Innreisekarantene gjennomført på karantenehotell under statens karantenehotellordning omfattes ikke av ordningen.

> Les mer her (brreg.no)

> Søk her (brreg.no)