Kommunene må ikke skape trøbbel for næringslivet

Aktuelt, Nyhet

Publisert

NHO sentralt har på vegne av landsforeningene i NHO-fellesskapet sendt brev til regjeringen hvor de ber om at Stortinget må gi regjeringen den fullmakten som trengs for å kunne utøve en samordnet nasjonal innsats mot Covid19, og samtidig holde hjulene i gang i næringslivet.

Det er viktig å følge de råd og anbefalinger som kommer fra myndighetene om å redusere smittefaren. Samtidig kan det ikke være slik at hver og en kommune kan hindre næringslivet i utøvelsen av sin virksomhet på grunn av kommunale tiltak mot Covid19.

Norsk Industri stiller seg bak NHOs henvendelse, og håper at regjeringen sikres fullmakt til å gjennomføre en samordnet og koordinert innsats som også ivaretar viktige samfunnsfunksjoner, og som avskjærer kommunenes rett til å lamme nødvendig arbeid og aktivitet.

> Last ned brevet