Norsk Industri

Innhold

Karanteneregler for utenlandske fartøy

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Vi har fått avklaring fra Helsedirektoratet vedrørende karanteneregler for fartøy som ankommer norske havner.

Utdrag fra "Koronavirus – brev fra Helsedirektoratet":

HDIR – 12/3-2020: Alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene (isolering) i 14 dager etter ankomst.

HDIR – 17/3-2020: Infrastrukturen på samferdselsområdet må opprettholdes på en slik måte at kritiske samfunnsfunksjoner som varetransport, forsyningssikkerhet og tiltak for å holde veinettet åpent ikke hindres. Dette gjelder varetransport på vei, til vanns og i luft.

Problemstilling:

Landlovsforbud for utenlandske fartøy
Helsemyndighetene har 14. mars 2020 vedtatt utvidete karantenebestemmelser for reisende som ankommer Norge. Disse skal i hjemme-karantene i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer på covid-19 eller ikke. Les mer her

Når kan nordmenn entre fartøyet?
Etter 14 dager; hvis fartøyet har vært i rom sjø og ingen om bord viser tegn på luftveisinfeksjon, kan man telle dager fra de forlot siste havn.

Hva med ISPS-området - deler av kaiområdet som allmennheten ikke har fri adgang til?

Les mer her

  • Friske sjøfolk kan under påsyn av norsk personell på land (man respekterer 2 meters avstands regel som et minimum) operere på ISPS-området.
  • ISPS-området vil da sammen med fartøyet fungere som "hjemme-karantene".
  • Dette forutsetter at området er fysisk avskjermet for allmenheten med nøye adgangskontroll.